Γιατί λέμε "Ναι"στο coaching

Τι προκλήσεις αντιμετωπίζετε; Πού έχετε στραφεί μέχρι στιγμής για λύσεις;

Το Coaching με τη βοήθεια ισχυρών ερωτήσεων σας οδηγεί στην ανάσυρση γνώσεων, λύσεων και συνειδητοποιήσεων που σας επιτρέπουν να αναπτύξετε τις δυνατότητές σας. Το Coaching προσφέρει  ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα, αποσαφήνιση στόχων με γρήγορο και πρακτικό τρόπο εστιάζοντας στο παρόν, και έχει άμεσα αποτελέσματα.

Ο καθένας μας είναι μοναδικός

Η πρώτη χρήση της λέξης Coach, με μια έννοια παρόμοια με τη σημερινή, παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 1830 και αναφερόταν στον εκπαιδευτικό που προετοίμαζε τους φοιτητές για τις εξετάσεις τους. Το Coaching έχει τις ρίζες του στη μαιευτική και τη διαλεκτική μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Σωκράτης και λειτουργεί σε πρακτικό επίπεδο. Με ισχυρές και στοχευμένες ερωτήσεις φέρνει στην επιφάνεια γνώσεις και σοφία. Είναι μία μη κατευθυντική διαδικασία που αναζητά τρόπους με τους οποίους μπορείτε να υποστηρίξετε τον εαυτό σας, και να αντιμετωπίσετε τις δικές σας προκλήσεις.

Σε κάθε συνεδρία Coaching, καθορίζουμε το στόχο με δομημένο τρόπο και αφού τον κατανοήσουμε, ευθυγραμμίζουμε την πρόθεση με τη δράση. Για την αποτελεσματικότητα της συνεδρίας προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή της ατομικής ευθύνης και η απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αποδοχή αυτή της ατομικής ευθύνης, σας βοηθά να βρείτε τις λύσεις που σας ταιριάζουν, σκεπτόμενοι έξω από τα καθιερωμένα. Ο Coach συμβάλλει σε μια διερευνητική εσωτερική διαδικασία σκάβοντας βαθύτερα απ’ ό,τι επιτρέπουν οι ρυθμοί της ζωής στη σημερινή κοινωνία, εστιάζει στο εδώ και τώρα με εποικοδομητικό τρόπο και προσφέρει ελπίδα για μια νέα αρχή!